Zasady zgłoszeń na wyjazdy organizowane przez MOSIR Czerwionka-Leszczyny

Zasady zgłoszeń na wyjazdy organizowane przez MOSIR Czerwionka-Leszczyny

  1. Zgłoszeń na wyjazdy można dokonywać tylko w biurze MOSIR ul. Wolności 2a, tel. 32 43 18 842.

  2. Każde zgłoszenie należy potwierdzić poprzez wpłatę na konto MOSIR do 3 dni od daty dokonania zgłoszenia.

  3. Osoby, które nie potwierdzą zgłoszenia wpłatą będą automatycznie usuwane z listy.

  4. Osoby, które dokonały płatności na konto MOSIR, ale nie zapisały się na listę w biurze MOSIR otrzymają zwrot pieniędzy i nie zostaną uwzględnione na liście uczestników wyjazdu.

  5. Listy uczestników ze względów organizacyjnych będą zamykane na 5 dni przed wyjazdem.

  6. Istnieje ograniczona ilość miejsc na wyjazd (50 osób), decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń.

Nr konta bankowego:

55 8454 1095 2003 0095 9177 0007

W tytule należy podać imiona i nazwiska osób, których dotyczy wpłata oraz datę i miejsce wyjazdu.

Cennik wyjazdów oraz kalendarz imprez: http://www.mosircl.pl/kalendarz/