Strajk w oświacie. Oferta dla dzieci

W związku ze strajkiem pracowników oświaty Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji przygotował ofertę dla dzieci.

Już od jutra w godz. 8.00 – 15.00 na terenie hali sportowej MOSiR (ul. Wolności) prowadzone będą bezpłatnie gry i zabawy (ważne: opiekun powinien przyprowadzić dziecko i podpisać zgodę na sprawowanie opieki nad nim oferta skierowana jest dla dzieci w wieku szkolnym, których rodzice pracują zawodowo).

Od 6.00 do 15.00 kryta pływalnia będzie ogólnodostępna, wstęp dla dzieci za 1 zł (dziecko powinno być z opiekunem).

Zapraszamy