Oferta pracy – ratownik wodny

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach poszukuje pracownika na stanowisko ratownika wodnego w wymiarze 1/2 etatu (umowa o pracę). CV oraz list motywacyjny prosimy składać osobiście w Dziale Kadr MOSiR przy ul. Wolności 2a w Czerwionce-Leszczynach, bądź mailowo na adres: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Wymagane kopie dokumentów :

  • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ratowników wodnych,
  • dokument (dokumenty), potwierdzający posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP ,
  • potwierdzenie zatrudnienia, pełnienia stażu lub członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

W treści CV oraz listu motywacyjnego prosimy zawrzeć informację:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883 z późn. zm.)”.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 4318842.