Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosircl.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-03-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • na stronach internetowych występują niejasne opisy linków,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

Wyłączenia

 • część plików graficznych, w tym mapy, jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Michalik.
 • E-mail: mosircl.mm@op.pl
 • Telefon: 324270317, 324318842

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
 • Adres: ul. Wolności 2a.
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • E-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
 • Telefon: 324270317

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynachul. 3 Maja 36 a. Pływalnia.

Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36a jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajduje się pływalnia, sauna, tężnia oraz strefa fitness.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada wejście od strony parkingu oraz dojście od ulicy 3 Maja, wyposażone w pochylnię umożliwiającą wjazd wózka. W holu głównym znajdują się pochylnie z poręczami prowadzące do strefy fitness, kasy, tężni oraz windy. Na parterze obok windy oraz w szatniach na pierwszym pietrze znajdują się toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do dużego basenu tylko po drabinkach, wejście do małego basenu schodami, wejście do jacuzzi schodami metalowymi z poręczami. Niecka basenu nie posiada dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej. Na portierni znajduje się wózek inwalidzki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Do pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-LeszczynachStadion Czerwionka, ul. Wolności 2a.

Budynek, w którym mieści się dyrekcja, księgowość i kadry Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, hale oraz zaplecze sportowe stadionu piłkarskiego. Obiekt jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Przed budynkiem wyznaczono ogólnodostępny parking bez  miejsc dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada wejście od strony parkingu do którego prowadzi pochylnia wyposażona w poręcze oraz schody. Przy wejściu umieszczono tablicę informująca o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. W obiekcie znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II pietrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a czy oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście na stadion dla publiczności od strony restauracji „Kibic”. Trybuny nie posiadają udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Stadion Leszczyny, ul. Brzozowa 1.

Obiekt nie posiadaparkingu. Teren wokół budynków częściowo utwardzony, droga wewnętrzna szutrowa. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do  obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kąpielisko ul. Furgoła 73.

 Parking przy ulicy Furgoła nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do kąpieliska alejkami przez park bez przeszkód architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach. Teren zielony kąpieliska bez barier dla osoby poruszających się na wózku. Wejście do basenu na płytką część schodami lub drabinkami w strefie dla pływających. Basen nie jest wyposażony w dźwig dla osób niepełnosprawnych. Przebieralnie oraz toalety nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. Na obiekcie nie ma pętli indukcyjnej, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a czy oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kompleks boisk „ Orlik 2012” Czerwionka, ul. Kombatantów.

Na obiekcie znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne. Przed kompleksem usytuowany jest mały parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście stanowi szeroka droga z kostki betonowej. Teren bez barier architektonicznych z rampami umożliwiającymi swobodny dostęp do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń. Toalety i szatnie dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się. Na terenie boisk nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kompleks boisk „ Orlik 2012” Leszczyny, ul. Sportowa.

Na obiekcie znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne. Przed kompleksem znajduje się parking częściowo utwardzony tłuczniem, kostką betonową oraz brukową, bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście stanowi szeroka droga z kostki betonowej. Teren bez barier architektonicznych z rampami umożliwiającymi swobodny dostęp do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń. Toalety i szatnie dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się. Na terenie boisk nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Czuchowie ul. Kopalniana.

Boisko nie posiada parkingu. Wejście na obiekt stromym podjazdem przez bramę od strony ulicy Kopalnianej lub wejściem od ulicy Długosza. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do  obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Bełku ul. Główna 28.

Przed wejściem na teren boiska usytuowano parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście w początkowej części ( od drogi do bramy) wyłożone kostką betonową reszta dojścia stanowi droga o nawierzchni szutrowej. W części parterowej budynku można się poruszać po pomieszczeniach na wózku. Toalety nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a czy oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Palowicach ul. Dębowa.

Boisko nie posiada parkingu. Wejście na obiekt od strony przyległego parku szutrową drogą. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do  obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. 

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Stanowicach ul. 1 Maja.

Boisko posiada mały parking o asfaltowej nawierzchni, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Szczejkowicach ul. Gliwicka.

Przy boisku znajduje się parking utwardzony tłuczniem, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych . Wejście schodami lub utwardzonym podjazdem przez bramę. Infrastruktura obiektu nie jest przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko w Dębieńsku ul. Bełkowska 1c.

Na terenie obiektu znajduje się parking wyłożony kostką betonową, z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Teren bez barier architektonicznych z rampami i poręczami umożliwiającymi swobodny dostęp do wszystkich ogólnodostępnych  pomieszczeń. Toalety i szatnie dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się. Na terenie boisk nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada panel dostępności, poprzez który osoby ze specjalnymi potrzebami mogą wybrać wersję kontrastową, zmienić układ wyświetlania strony, zmienić rozmiar czcionki oraz szerokość strony, poprawić jej czytelność.

Inne informacje i oświadczenia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.