Cenniki

Kryta pływalnia

BILET NORMALNY 7zł/h
każda dodatkowa minuta 0,10zł
BILET ULGOWY (STUDENCI)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
4,5zł/h
każda dodatkowa minuta 0,05zł
BILET ULGOWY
– dzieci po ukończeniu 6-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
4zł/h
każda dodatkowa minuta 0,05zł
KARNET NORMALNY
(14 jednogodzinnych wejść)
70zł
KARNET ULGOWY (STUDENCI)
(14 jednogodzinnych wejść)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
45zł
KARNET SZKOLNY (14 jednogodzinnych wejść)
– dzieci po ukończeniu 6-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
40zł
BILET RODZINNY tj. jedna osoba dorosła ( rodzic lub opiekun prawny ) + trójka dzieci ( lub więcej ) lub dwie osoby dorosłe ( rodzice lub opiekunowie prawni ) + trójka dzieci ( lub więcej )
– dzieci do 6 lat – wstęp wolny
– dzieci powyżej 6-tego roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia oraz dorośli
 

 

3,00zł/osoba/h

REZERWACJA BASENU
(dla zakładów pracy i osób indywidualnych)
180zł/h
BEZPŁATNA WEJŚCIÓWKA
– dzieci do ukończenia 6 roku życia,
– osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Bezpłatnie

Czas korzystania z basenu liczony jest od momentu przejścia przez bramki kasy

 

Kąpielisko

BILET NORMALNY 5zł/dzień
BILET ULGOWY (STUDENCI)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
3zł/dzień
BILET ULGOWY
– dzieci po ukończeniu 6-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
2,5zł/dzień
BILET RODZINNY tj. jedna osoba dorosła ( rodzic lub opiekun prawny ) + trójka dzieci ( lub więcej ) lub dwie osoby dorosłe ( rodzice lub opiekunowie prawni ) + trójka dzieci ( lub więcej )
– dzieci do 6 lat – wstęp wolny
– dzieci powyżej 6-tego roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia
– dorośli
 

1zł/osobę
3zł/osobę

BEZPŁATNA WEJŚCIÓWKA
– dzieci do ukończenia 6 roku życia,
– osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Bezpłatnie