Cenniki

Uwaga !!!

Informujemy, iż w związku z planowaną zmianą Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym , będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach zmianie ulegnie cennik MOSIR. Zlikwidowane zostaną ulgi – bezpłatny wstęp dla : osób niepełnosprawnych, dzieci do lat 3, uczniów na potrzeby szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, dzieci w grupach zorganizowanych objętych opieką placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ww. osoby, korzystać będą mogły z biletu ulgowego w cenie 1 zł.

Kryta pływalnia

BILET NORMALNYOSOBY POSIADAJĄCE KARTĘ SENIORA  9zł/h
każda dodatkowa minuta 0,15zł7zł/h
każda dodatkowa minuta 0,15zł
BILET ULGOWY (STUDENCI)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
6zł/h
każda dodatkowa minuta 0,15zł
BILET ULGOWY
– dzieci po ukończeniu 3-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
5zł/h
każda dodatkowa minuta 0,15zł
KARNET NORMALNY
(14 jednogodzinnych wejść)OSOBY POSIADAJĄCE KARTĘ SENIORA
90zł70 zł
KARNET ULGOWY (STUDENCI)
(14 jednogodzinnych wejść)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
60zł
KARNET SZKOLNY (14 jednogodzinnych wejść)
– dzieci po ukończeniu 3-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
50zł
BILET RODZINNY tj. jedna lub dwie osoby dorosłe ( rodzic lub opiekun prawny ) + trójka lub więcej dzieci 

 

– dzieci do 3 lat
– dzieci powyżej 3-tego roku życia, młodzież ucząca się

– dorośli

 

 

bezpłatnie

4,00zł/osoba/h

5,00zł/osoba/h

REZERWACJA BASENU
(dla zakładów pracy i osób indywidualnych)
270zł/h
BEZPŁATNA WEJŚCIÓWKA
– dzieci do ukończenia 3 roku życia,
– osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Bezpłatnie

Czas korzystania z basenu liczony jest od momentu przejścia przez bramki kasy

 

Kąpielisko

BILET NORMALNYOSOBY POSIADAJĄCE KARTĘ SENIORA 6zł/dzień5zł/dzień
BILET ULGOWY (STUDENCI)
– studenci do ukończenia 26-tego roku życia za okazaniem legitymacji.
4zł/dzień
BILET ULGOWY
– dzieci po ukończeniu 3-tego roku życia,
– młodzież szkolna za okazaniem legitymacji.
3zł/dzień
BILET RODZINNY tj. jedna lub dwie osoby dorosłe ( rodzic lub opiekun prawny ) + trójka dzieci lub więcej
– dzieci do 3 lat
– dzieci powyżej 3-tego roku życia, młodzież ucząca się

 

 
– dorośli

 

 

bezpłatnie

2zł/osobę

 
4zł/osobę

BEZPŁATNA WEJŚCIÓWKA
– dzieci do ukończenia 3 roku życia,
– osoby posiadające karnet MOSiR, wydany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Bezpłatnie

Boisko do piłki nożnej – 200 zł/h

Sale gimnastyczne  – 30zł/h

Stół do tenisa stołowego – 7zł/h